Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland

Praten met anderen die ook een dierbare hebben
verloren aan zelfdoding?

Contact met lotgenoten kan u helpen.

Welkom op de site van Werkgroep Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland : NNZG

 

Deze Werkgroep is in 2019 opgericht en bestaat uit leden die allen een dierbare hebben verloren door zelfdoding. Daarnaast hadden al deze lotgenoten dezelfde behoefte en ervaring: er bestaat niets waar je je verhaal kwijt kunt of  waar je met mensen kunt praten over dit zware onderwerp zonder onmiddelijk in de professionele hulpverlening terecht te komen. 

 

Rouwen na zelfdoding is meestal een heel intens en moeizaam proces. Zo tobben  na-bestaanden vaak lang met vragen zoals:

- "Waarom heeft hij of zij het gedaan?"

- "heb ik signalen gemist?"

- "...."

- "had ik het kunnen voorkomen?"

Allemaal logische en legitieme vragen waarop vaak geen antwoorden komen. En die onwetendheid en onzekerheid maakt rouwen nog zwaarder. Vaak is er ook sprake van een gevoel van machteloosheid of het gevoel tekort geschoten te zijn of zelfs schuld-gevoel dat zich uit in: "Had ik maar...". Ook de omgeving kan het moeilijk en lastig vinden om met een nabestaande van een zelfdoding over verdriet en rouw te praten en gaat dikwijls zo'n gesprek uit de weg. Daarnaast vinden nabestaanden het zelf vaak ook lastig om steeds aan de omgeving uit te moeten leggen wat er nou precies gebeurd is en gaan ze die situaties liever uit de weg. Al met al geeft dit je onder andere het gevoel dat je er alleen voor staat en dat er geen of nauwelijks steun of begrip voor je situatie is.

 

Een manier om met dit verdriet en deze rouw om te kunnen gaan is praten met mensen die heel goed begrijpen wat dit specifieke verdriet is en wat dat persoonlijk voor jou betekent. Daarnaast zou het uitwisselen van ervaringen hoe andere na-bestaanden met rouw na zelfdoding omgaan, kunnen leiden tot meer inzicht in een betere verwerking binnen je persoonlijke situatie.

 

En daarvoor is NNZG in het leven geroepen. NNZG, Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland, biedt daarom een ontmoetingsplek voor lotgenoten die een dierbare door zelfdoding zijn kwijt geraakt. Die in een warme en ongedwongen sfeer ervaringen willen delen en troost kunnen bieden. Die niet alleen luisteren maar ook snappen waar het over gaat omdat zij een soortgelijke ervaring hebben (herkenning).
Vanaf 2019 zijn er regelmatig sessies gehouden en bezoekers (lotgenoten) vinden  dat het troost en inzicht biedt. Dat het helpt bij het verwerken van het tragisch en ver-schrikkelijk verlies. Maar ook dat het helpt bij het beter omgaan met het rouwproces. Sommige lotgenoten komen daarom ook dikwijls meerdere malen.

Deze NNZG-werkgroep organiseert daarom activiteiten die nabestaanden met elkaar in contact brengt.

 

De NNZG, Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland:

  • wordt gerund door lotgenoten voor lotgenoten, en
  • organiseert en faciliteert laagdrempelige, kleinschalige bijeenkomsten, en
  • is gratis voor lotgenoten (behalve consumpties), en
  • is niet gericht op professionele hulpverlening, en
  • is gericht op  "een luisterend oor bieden" en "je verhaal kwijt kunnen" bij mensen met dezelfde ervaring, en
  • is gericht op troost bieden door mensen met dezelfde ervaring.

 

Onze Werkgroep is geen professionele hulpverlening.

 

Er is een schakel die de dood niet
kan verbreken, liefde en
herinneringen zijn er voor altijd.

© 2019 nnzg.nl

Vergeet mij nietje - Symbool van onver-woestbare verbintenis, ware en eeuwige liefde

U kunt zich aanmelden voor onze eerstvolgende groeps-activiteit op 31 augustus 2024
door een berichtje te sturen naar anja@nnzg.nl of te bellen naar 0651 224 124.

 

Uitgelicht: Stille Strijd

Op de "Links en boeken" pagina zijn boeken over dit onderwerp te vinden.

Stille strijd (2023) van Saskia Stolz en Power of Art House is een rondreizend artistiek kunstwerk. Het beeld geeft een tweeledig beeld weer. De kleurstelling met geel en wit schept een opwekkende uitstraling, terwijl het thema “de somberheid van jeugdigen” is terug te vinden in de afgebeelde die lusteloos en uitgeblust zit.

De kunstenaar wees op het relatief groot aantal jongeren dat ten prooi valt aan depressies en zelfdoding, zeker na de lockdowns behorende bij de coronapandemie.

 

Klik hier voor meer informatie.