Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland

Praten met anderen die ook een dierbare hebben
verloren aan zelfdoding?

Contact met lotgenoten kan u helpen.

Welkom op de site van de werkgroep Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland : NNZG

 

De werkgroep is in 2019 opgericht en bestaat momenteel uit 4 leden, die allen een dierbare hebben verloren door zelfdoding.

 

Het doel van onze werkgroep is nabestaanden te steunen, erkenning en herkenning te vinden bij elkaar en ervaren dat je niet de enige bent die dit zware verlies te dragen heeft.

 

Rouwen na een zelfdoding is vaak heel complex. Allerlei vragen kunnen je lang bezig-houden.

Waarom heeft hij of zij het gedaan?

Had ik het kunnen voorkomen?

Vaak is er op deze vragen geen antwoord, wat het rouwen extra zwaar maakt.

Naast intens verdriet, kan er ook sprake zijn van machteloosheid, en schuldgevoel:

"Had ik maar........'" Het gevoel van tekort geschoten te zijn.

 

Daarnaast kan de omgeving het ook moeilijk vinden om met nabestaanden over de rouw na zelfdoding te praten. Dit kan maken dat je minder steun ervaart en je je eenzaam voelt. Één van de manieren om met deze rouw om te kunnen gaan is zoeken naar herkenning. Op zoek naar ervaringen hoe andere nabestaanden met rouw na zelfdoding omgaan.

 

Hier willen wij als NNZG gelegenheid voor bieden: een ontmoetingsplek zijn om in een warme sfeer ervaringen te delen. Dit blijkt voor veel lotgenoten effectief te zijn om met rouw na zelfdoding om te gaan.

Als werkgroep organiseren we daarom activiteiten die nabestaanden in contact brengen met elkaar.

 

Onze activiteiten bestaan o.a. uit groepsgesprekken en individuele gesprekken. Deze gesprekken worden geleid door twee ervaringsdeskundigen die de training Rouwzorg hebben gevolgd bij het Landelijk Steunpunt voor Verlies.

 

 

Onze werkgroep is geen professionele hulpverlening.

 

Er is een schakel die de dood niet
kan verbreken, liefde en
herinneringen zijn er voor altijd.

© 2019 nnzg.nl

Vergeet mij nietje - Symbool van onver-woestbare verbintenis, ware en eeuwige liefde

Onze eerstvolgende groepsactiviteit:
7 augustus 2021

 

Deelnemers moeten zich aanmelden

Uitgelicht
Titel: Als jullie dit lezen ben ik
dood
Auteur: Tamara Baars

© 2021 nnzg.nl