Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland

Activiteiten

De activiteiten van NNZG, Nabestaan Na Zelfdoding Gelderland, zijn gericht op nabestaanden van zelfdoding. Deze activiteiten, waarbij uitsluitend lotgenoten aanwezig zijn, hebben als doel om ondersteuning, herkenning en erkenning bij elkaar te vinden. In contact komen met andere lotgenoten die zelfdoding van een dierbare hebben meegemaakt kan heel belangrijk zijn bij het verwerken.

 

Voor wie zijn activiteiten van NNZG bedoeld?

 

De activiteiten zijn gericht op lotgenoten die een verlies door zelfdoding van een dierbare hebben meegemaakt. In deze sessies en bijeenkomsten worden ervaringen van lotgenoten gedeeld over hoe zij met hun verlies omgaan. Door contact met andere nabestaanden ontdek je dat zij heel goed aanvoelen wat je doormaakt. Het vinden van herkenning en erkenning bij lotgenoten kan je enorm veel steun geven.

 

Welke activiteiten organiseert NNZG:

 

  • koffie ochtenden met groepsgesprekken
  • rouwwandelingen
  • ontmoetingsdagen
  • lezingen
     

Data, tijd en locatie van de eerstvolgende
activiteit worden altijd op deze pagina
vermeld.

 

Volgende lotgenotenbijeenkomst (koffie ochtend met groepgesprek):

 

Zaterdag 1 april2023

 

De locatie is "De Herberg", Deventerstraat 40 te Apeldoorn. U kunt parkeren op het terrein van de Herberg  of in de parkeergarage aan de markt.  De Herberg is trouwens ook gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar.

 

Indien u deze lotgenotenbijeenkomst wilt bijwonen dan vragen wij u om zich aan te melden via het volgende emailadres: anja@nnzg.nl

 

Beste lotgenoten,

 

Wij nodigen je uit voor onze lotgenotenbijeenkomst van de werkgroep NNZG. Je bent van harte welkom op deze ochtend!

 

Het maakt niet uit of het verlies allang geleden is of wie je verloren hebt. Kom in contact met anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dit kan zoveel steun geven!

 

De inloop is vanaf 9:30 uur en vanaf 10:00 uur starten we de sessie. Rond 12:00 uur sluiten we deze ochtend af.

 

 

Het is beter om ooit iets moois te moeten verliezen dan het nooit gehad te hebben.

© 2019 nnzg.nl

Vergeet mij nietje - gaat over missen en afstand nemen.

De toegang en deelname is vrij. Voor het instandhouden van de activiteiten vragen we een Euro per consumptie, daarvoor staat een potje

op de koffietafel.

 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een
mail te sturen naar anja@nnzg.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Werkgroep  NNZG

Verslag eerste Lotgenotenbijeenkomst (28 september 2019)

 

Zaterdag 28 september was het dan zover!  De eerste bijeenkomst van de NNZG! In totaal waren we met19 lotgenoten.  Hoewel de mensen elkaar niet kenden, ontstonden er onder de koffie al heel gauw gesprekken.

Om 10 uur begonnen we met het programma. Na een korte opening,  waarin we o.a. kort wat hebben vertelt over het ontstaan van de werkgroep,  werd er een openingsgedicht gelezen van Marinus van de Berg   ( Gegroet ) en een korte voorstel-ronde, gekoppeld aan het aansteken van een  waxinelichtje voor diegene die we verlo-ren hadden.
 

Daarna kreeg Greta Luning het woord.  Zij is voor-

zitter van de SNND   (Stichting Nabestaan na zelfdo-

ding Drente) en heeft 25 jaar ervaring in het leiden

van lotgenoten-contact. Zij sprak over de rouw na

zelfdoding, aan de hand van haar eigen persoonlijk

verhaal.  Op het moment dat je met zelfdoding van

een geliefde wordt geconfronteerd, staat  je leven

stil. Er kunnen gevoelens ontstaan van ongeloof,

ontreddering, het gevoel van afgesneden zijn,

weggezogen worden in het moeras, schuldgevoel,

machteloosheid, de vele vragen naar het “waarom” ,

boosheid, het gevoel te kort geschoten te zijn. Maar

ook sprake ze over een verandering in jezelf, als je

iemand door zelfdoding verliest. Je bent niet meer

dezelfde. Je wordt een ander persoon .

De kracht van lotgenotencontact is dat de gevoelens

van rouw worden herkend en er is begrip. Het kan

een opluchting zijn als gevoelens uitgesproken

mogen worden in een sfeer van gelijkwaardigheid en

saamhorigheid. Niets is vreemd of raar. Er wordt

eenzelfde taal gesproken. Uitleg aan elkaar is niet

nodig.  Er zijn zoveel herkenbare gevoelens. Door het

samen delen van ervaringen en gevoelens,

ontstaat er herkenning, steun en verbondenheid. Dit kan je helpen om met dit zware verlies om te gaan.
 

Na de lezing van Greta, was er pauze.

Hierna gingen we met elkaar in gesprek. Er was voor velen veel herkenbaarheid in dat wat Greta verteld heeft. Vooral de “waarom” vraag was heel herkenbaar. En het niet kunnen bevatten en begrijpen. Maar ook de rol van de omgeving en hoe deze ermee omgaat. Hoe pijnlijk dat soms kan zijn. Ook werd aangegeven dat men wel miste dat er zo weinig voor je is als nabestaande, waar je terecht kunt. En dat een initiatief als deze heel welkom is.
 

In de evaluatie van deze ochtend kwam naar voren dat deze eerste bijeenkomst als heel zinvol werd ervaren. Men vond veel  herkenning bij elkaar en verschillende gaven aan, er de volgende keer ook weer bij te zijn .

 

Er werd afgesloten met een gedicht : “Lotgenoten “ .

Lotgenoten

 

Lotgenoten, liever niet gehad

natuurlijk

Maar toch blij dat ze er zijn.

Zoveel begrip, zoveel herkenning,

hetzelfde verdriet, dezelfde pijn.

 

Een rots in de branding,

op elk moment

als het leven even niet meer gaat.

Een lief woord, een luisterend oor

Of iemand die even met me praat.

 

Het steeds niet meer uit te

hoeven leggen,

wat je dagelijks weer voelt.

Geen ongevraagd advies

of medelijden

Hoe goed dat soms ook is bedoeld.

 

Nee, alleen een blik of

enkel woord,

en de ander begrijpt precies wat

ik bedoel.

Dat is de stem die mij erdoor helpt.

Geloof me, het scheelt

een hele boel.

 

Lotgenoten bijeenkomst op zaterdag 7 december 2019

 

Op zaterdag 7 december heeft de werkgroep NNZG de tweede lotegenoten bijeenkomst georganiseerd. Ondanks de grote bijeenkomst (we waren in totaal met 30 lotgenoten) hebben we de bijeenkomst als heel bijzonder ervaren.

Veel lotgenoten hebben ervaren dat ze niet de enige zijn om met dit zware verlies om te gaan. Uit het nagesprek met de deelnemers blijkt dat ze met name de herkenning en het kunnen delen van ervaringen met anderen, die hetzelfde is overkomen, als zeer helpend ervaren.